समीक्षा बैठक सम्पन्न
समीक्षा बैठक सम्पन्न

मिति २०७५/१२/२६ गते क्याम्पसको संचालक पदाधिकारी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीबीच समीक्षा बैठक सम्पन्न भयो ।

10 April, 2019
रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको साँस्कृतिक विद्यार्थी समूह (Cultural Club) को तर्फबाट आयोजित साँस्कृतिक कार्यक्रम
रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसको साँस्कृतिक विद्यार्थी समूह (Cultural Club) को तर्फबाट आयोजित साँस्कृतिक कार्यक्रम

रेसुङ्गा बहुमुखी क्याम्पसमा PRT Visit को शिलशिलामा तेस्रो दिन साँस्कृतिक विद्यार्थी समूह (Cultural Club) को तर्फबाट आयोजित साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु सम्पन्न

05 April, 2019
अबिभाबक शिक्षक बैठक सम्पन्न
अबिभाबक शिक्षक बैठक सम्पन्न

रेसुंगा क्याम्पसमा बार्षिक अबिभाबक शिक्षक बैठक सम्पन्न भएको छ | उक्त अबसरमा अबिभाबकहरुद्वारा आफ्ना गुनासोहरु पोखिएको प्रध्यपक्ज्यु बताउनु हुन्छ |

22 May, 2018